Членство в технічному комітеті ТК 165 «Індустрія безпеки».

  1. Членом ТК можуть стати компанії, що займаються на законних підставах наданням послуг, пов’язаних з безпекою, автоматизацією та диспетчеризацією інженерних систем (колективні члени), а також представники компаній діяльність яких спрямована на підвищення теоретичного і професійного рівня в сфері безпеки, автоматизації та диспетчеризації інженерних систем (індивідуальні члени).
  2. Членство в ТК 165 може бути колективним або індивідуальним. Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх уповноважених представників, які діють від їхнього імені. Індивідуальними членами ТК 165 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у його роботі та які діють від свого імені.
  3. Для вступу до складу ТК потрібно написати заяву до секретаріату ТК та проголосувати за ті пункти плану робіт, у роботі над якими бажаєте прийняти участь. Голосування за план робіт дає можливість включення до складу відповідних робочих груп.
  4. Перелік організацій - членів ТК 165 та їх повноважних представників наведено у Додатку Положення про ТК. Рішення про прийняття нових членів ТК 165 приймають на його засіданні згідно із заявою, поданою до ТК 165, та повідомляють про це рішення Держспоживстандарт.