11.12.2012

Нову редакцію Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання затверджено Постановою КМУ від 20.06.2012 р. № 631. Термін набуття чинності - 21.01.2013 р. Затвердження цього документу зумовлене необхідністю приведення положень Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання у відповідність до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/108/ЄС та наближення законів держав-членів щодо електромагнітної сумісності.

Ключові відмінності нової редакції проекту Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання від чинної редакції полягають у наступному:
- на сьогодні Технічним регламентом передбачається, що для введення в обіг електричних приладів і апаратури побутового та промислового призначення суб’єкт господарювання повинен звертатися до органу з оцінки відповідності для проведення ним досліджень і випробувань продукції. Дана вимога суперечить Директиві ЄС, відповідно до якої суб’єкту господарювання надано право самостійно оцінювати обладнання (внутрішній контроль виробництва) без обов’язкового залучення органів з оцінки відповідності. Новою редакцією Технічного регламенту встановлено, що для введення в обіг апаратури суб’єкт господарювання виконує внутрішній контроль виробництва, а орган з оцінки відповідності може бути залучений за бажанням суб’єкта господарювання лише до оцінки технічної документації, складеної виробником обладнання або уповноваженим ним представником;
- сфера застосування вимог чинної редакції Технічного регламенту не узгоджена із сферою дії Директиви ЄС, а саме, не встановлені вимоги до стаціонарного обладнання та не узгоджені у повному обсязі випадки, у яких дія цього Технічного регламенту не поширюється на певне обладнання. У новій редакції Технічного регламенту встановлено вимоги до стаціонарного обладнання та чітко визначено перелік виключень із сфери його дії для певного обладнання;
- структура та послідовність викладу положень чинної редакції Технічного регламенту відрізняється від Директиви ЄС, що ускладнює вирішення завдання із максимальної гармонізації положень Технічного регламенту із Директивою ЄС. Прийняття нової редакції Технічного регламенту сприяє приведенню у відповідність його положень із зазначеною директивою ЄС.

З текстом нової редакції Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання можна ознайомитись за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/go/631-2012-%D0%BFНову редакцію Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання затверджено Постановою КМУ від 29 серпня 2012 року № 831.

Метою цього документу є приведення його у відповідність до вимог Директиви Європейського парламенту та Ради 2006/95/ЄС від 12.12.2006 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електричного обладнання, призначеного для застосування в певних діапазонах напруги.

Зокрема, приведено у відповідність до Директив ЄС визначення терміну «низьковольтне електричне обладнання», а також положення щодо введення електрообладнання в обіг.

Крім того, до чинної редакції Технічного регламенту включено положення, котрі не є предметом правового регулювання Технічного регламенту, а саме щодо визначення повноважень органів державного ринкового нагляду, вимог до рішення, прийнятого цими органами, та їх подальших дій. Зазначені положення виключені із нової редакції проекту Технічного регламенту, оскільки Технічний регламент визначає вимоги до безпечності низьковольтного обладнання, процедури оцінки відповідності та порядок їх застосування, а правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції на даний час регулюються Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Впровадження положень проекту постанови сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу, а також покращенню умов роботи суб’єктів господарювання завдяки зростанню обсягів виробництва продукції, конкурентоспроможної на світових ринках.

З текстом нової редакції Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання можна ознайомитись за псиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810-2012-%D0%BF


Возврат к списку