19.05.2014

9 квітня 2014 року Верховна Рада України затвердила Закон України №1193-ІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (надалі Закон №1193-ІІ). Цим Законом, зокрема, передбачено виключення статей 4-9 із Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (далі – Декрет). Частиною другою виключеної статті 7 Декрету було передбачено наступне: «2. Для організації інформування споживачів (замовників) про номенклатуру та якість продукції, що випускається, контролю відповідності технічних умов обов'язковим вимогам державних, а в передбачених законодавством випадках - галузевих стандартів технічні умови на продукцію та зміни до них підлягають державній реєстрації в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання. Технічні умови та зміни до них, які не пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними».

Тобто, з 26.04.2014 – дня набрання чинності Законом №1193-ІІ:

 • державна реєстрація Технічних умов (далі ТУ) або змін до них в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання не є обов`язковою;
 • технічні умови є дійсними без проведення такої реєстрації.


Приймаючи до уваги вищезазначене дирекція ВГО «УФІБ» рекомендує та пропонує виробникам ТЗОП наступне:

 1. Слід пам’ятати, що ТУ э складником комплекту конструкторської документації на продукцію, що виробляється серійно та реалізується, відповідно до вимог чинного ГОСТ 2.102-68 (1995) «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов».
   
 2. Виробник ТЗОП може самостійно присвоювати ТУ номер. Рекомендованим форматом цього номера може бути такий: ТУ (код ЄДРПОУ виробника)-(номер по порядку ТУ у виробника починаючи з 26.04.2014 в форматі чотирьох цифр):(рік). У зазначений спосіб буде забезпечуватися унікальність кожного номера ТУ, що затверджений в Україні. Наприклад: ТУ 12345678-0001:2014, де: 12345678 – код ЄДРПОУ підприємства; 0001-порядковий номер ТУ на підприємстві.
   
 3. Додержуватись виконання вимог чинного ДСТУ 1.3:2004 «Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов» та міждержавного стандарту ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия».
   
 4. Погодження ТУ виконувати відповідно розділу 5 ДСТУ 1.3.
  Примітка. МВС України не є органом державного нагляду за сферою продукції технічних засобів охоронного призначення відповідно чинному законодавству.
 5. Затверджувати ТУ наказом керівника підприємства та зберігати прошнурований і затверджений підписом керівника підприємства та печаткою оригінал ТУ.

Возврат к списку