19.05.2014

9 квітня 2014 року Верховна Рада України затвердила Закон України №1193-ІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (надалі Закон №1193-ІІ).

Цим Законом, зокрема, передбачено наступні зміни У Законі України "Про радіочастотний ресурс України", які набирають чинності з 25.07.2014 р. відповідно до прикінцевих положень Закону №1193-ІІ.

 1. статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
  • "міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ідентифікатор) - унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі";
  • "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, - зведений перелік заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв";
 2. у частині другій статті 14: у пункті 6 слова "на ввезення з-за кордону і на реалізацію" виключити;
 3. пункт 8 частини третьої статті 16 виключити;
 4. у статті 25:
  • частину першу викласти в такій редакції:
  • "1. Умовою застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є документальне підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)";
  • у частині третій слова "Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" замінити словами "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України"; частини четверту - шосту виключити;
 5. у статті 26:
  • частину одинадцяту виключити;
  • частину дванадцяту викласти в такій редакції: "12. Внесення до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";
 6. статтю 29 викласти в такій редакції: "Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування
  • Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні за їх відсутністю у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України.
  • Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п’яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.
  • Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування. Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  • Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності";
 7. доповнити статтею 29-1 такого змісту: "Стаття 29-1. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування
  • Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюються за відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, такого типу радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також забезпечує його розміщення на своєму офіційному сайті та щомісячне поновлення";
 8. частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту: "Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації".


Таким чином, з 25.07.2014 – дня набрання зазначених положень Закону №1193-ІІ:

 • обов’язкова державна сертифікація в системі УкрСЕПРО радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не потрібна;
 • дозволи для ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не потрібні, як і включення до «Реєстру….дозволених…» згідно з рішенням Національної комісії;
 • підставою для ввезення та експлуатації на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв буде декларація на відповідність продукції вимогам технічних регламентів, у тому числі технічного регламенту радіо і телекомунікаційного (кінцевого) обладнання (далі ТР РіТКО).


Приймаючи до уваги вищезазначене дирекція ВГО «УФІБ» рекомендує та роз’яснює виробникам та імпортерам ТЗОП наступне:

 1. Обов’язковому підтвердженню відповідності вимогам ТР РіТКО підлягає наступна продукція технічних засобів охорони та протипожежного захисту (далі ТЗОтаПЗ):
  • бездротові системи охоронної та пожежної сигналізації короткого радіуса дії;
  • прилади приймально-контрольні охоронні та пожежні, а також всі складники систем передавання тривожних сповіщень і системи відеоспостереження, що мають модулі, що підключаються до мереж зв’язку загального користування (наприклад, модулі автодозвону дротової телефонної мережі, модулі з радіопередавачами, модулі GSM тощо) незалежно від наявності декларації або сертифіката відповідності на самі модулі окремо (випробування проводяться обов’язково з підключеними модулями у складнику системи відповідно до положень ТР РіТКО, який є нормативно-правовим актом України).
 2. До 25.07.2014 р. виробникові та імпортерові ТЗОтаПЗ, що мають складники з радіоелектронним засобами та випромінювальними пристроями, потрібно мати у наявності:
  • сертифікат відповідності у системі УкрСЕПРО на ТЗОтаПЗ і на радіовиріб (можна одним сертифікатом відповідності);
  • декларації відповідності з ЕМС, низьковольтного обладнання, РіТКО;
  • підтвердження, що продукція внесена до Реєстру Національною комісією НКРЗІ;
  • для імпорту кожної партії продукції – дозволи НКРЗІ.
 3. З 25.07.2014 р. виробникові та імпортерові ТЗОтаПЗ, що мають складники з радіоелектронним засобами та випромінювальними пристроями достатньо мати декларації відповідності з ЕМС, низьковольтного обладнання, РіТКО.
 4. Декларацію відповідності ТР РіТКО виробник або уповноважена виробником на це особа (імпортер) заповнюють самостійно, але тільки за участі органу з оцінки відповідності, як і за його участі складають файл документації з обов’язковим наданням органу з оцінки відповідності експлуатаційної документації, технічних умов, схем електричних принципових, а також інших документів комплекту конструкторської документації виробника на вимогу органу з оцінки відповідності.
 5. Результати випробувань продукції (звіти, протоколи) закордонних лабораторій, у тому числі Європейського союзу, органами оцінки відповідності України не визнаються за причин відсутності міждержавних угод України та за відсутності членства в ЄС. Зазначені результати випробувань можуть розглядатися тільки як інформаційно-довідковий матеріал.

Возврат к списку