10.06.2014

Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

У законі передбачені основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

Законом визначені джерела фінансування: кошти державного бюджету України; кошти, передбачені на виконання програм і проектів; власні та залучені кошти суб’єктів господарювання; інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів усталеної практики, у тому числі національних, і технічних умов, участю в роботі міжнародних і регіональних організацій стандартизації, належать до витрат, пов’язаних з науково-технічним забезпеченням їхньої господарської діяльності.

Законом України «Про стандартизацію»
передбачено низку позитивних змін, а саме:

- створення в Україні Національного органу стандартизації (НОС) на базі організації, яка не є органом державної влади;

- надання новоствореному НОС повноважень щодо розгляду та затвердження національних стандартів,

- відміна обов’язкового погодження проектів національних стандартів з центральними органами виконавчої влади;

- скасування вимоги щодо державної реєстрації технічних умов та відміна дії через 15 років галузевих документів (ОСТ СРСР, ГСТУ, СОУ тощо);

- втрата центральними органами виконавчої влади повноважень щодо прийняття галузевих стандартів.

а також негативних, таких як:

- визначення НОС як єдиного замовника робіт із стандартизації за кошти державного бюджету (НОС буде замовляти і розподіляти бюджетне фінансування на роботи зі стандартизації між центральними органами виконавчої влади, ТК та іншими суб’єктами стандартизації);

- закупівля робіт із національної стандартизації за кошти держбюджету з проведенням торгів (тендерів);

- проведення експертизи проектів стандартів НОС.


З усіма матеріалами проходження зазначеного законопроекту та текстом законопроектту до другого читання можна ознайомитись тут.


Возврат к списку