1. Розроблення нормативних документів на договірних засадах
2. Експертиза нормативних документів на договірних засадах
3. Надання відгуків та погодження редакцій проектів нормативних документів, що розробляються іншими ТК або організаціями зі стандартизації
4. Проведення навчання з питань використання та впровадження вимог нормативних документів чинних в Україні в галузі технічних засобів охоронного призначення та пожежної безпеки
5. Консультативно-методична допомога з питань оцінки відповідності продукції технічних засобів охорони та пожежної безпеки (ТЗОП і ПБ) вимогам чинних технічних регламентів, добровільної та обов’язкової сертифікації продукції та послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування ТЗОП і ПБ