ДСТУ-П CLC/TS 50131-7
Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації.
Частина 7. Правила застосування

Стандарт надає технічні вимоги до правил застосування систем охоронної сигналізації та їх всіх складових частин. Друга частина стандарту містить методи вибору систем охоронної сигналізації, закладання складових частин відповідної категорії безпеки та класів впливу зовнішнього середовища при проектуванні.
Стандарт також містить обов’язкові вимого до складання відповідної проектної та приймальної до експлуатації документації, маркування систем охоронної сигналізації, вимоги до правил технічного обслуговування.
Корисний для проектантів, монтажних організацій, та організацій з технічного обслуговування систем, а також конкретики оцінювання відповідності категорії захисту об’єктів при сертифікації послуг або декларуванні відповідності категорій захисту.
Стандарт входить до серії 50131 «Системи охоронної сигналізації», де всі системі та їх складові частини розподілені на чотири категорії безпеки (захисту). Стандарт є заключним у серії 50131.

Назва стандарту, що розробляється,
та відповідного європейського стандарту
Тип перекладуОрієнтовний термін затвердженняНомер підкомітету ТК 165 та аналогічний
Технічний комітет CEN, CENELEC
2.ДСТУ-П CLC/TS 50131-7
Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації.
Розділ 7. Правила застосування
CLC/TS 50131-7:2010
Alarm systems. Intrusion and hold-up systems. Part 7: Application guidelines, IDT
IDT3-й кв. 2012 рокуПК 1 ТК 165
CLC/TC 79
«Alarm Systems»

1. Склад робочої групи РГ-3/11
2. План роботи РГ-3/11 з розроблення ДСТУ-П CLC/TS 50131-7
3. ТЗ на розроблення ДСТУ-П CLC/TS 50131-7
2. Ост. ред. ДСТУ 50131-7_(30.01.2014)